Pärnus Hansavesti ärklisaalis Taastava õiguse aruteluringis osalenud inimesed suudavad pärast murede väljarääkimist olla toeks nii põgenikele kui oma lähedastele Ukrainas.

Räägime südamelt ära

Eesti riigi iseseisvuspäeval meist mitte kuigi kaugel tabas inimesi reaalne sõjaoht. Miski ei ole enam endine – hetkega võib abiandjast kujuneda abivajaja ja vastupidi. Kogukonna meelerahu taastamiseks korraldatakse Hansavestis Taastava õiguse aruteluringe, kus vestlust juhivad kaks neutraalset läbiviijat. Sotsiaalkindlustusametis koostatud täpse metoodika järgi toetatakse kannatanuid juhtunust ülesaamisel ning aidatakse võtta vastutust enda ja oma lähedaste ees.

Reede hommikul, 25. märtsil võtsid aruteluringis istet neli naist ja kolm meest, keda mõjutavad Ukraina sündmused praegusel ajal iga päev. Kohaletulnute läbielamistest lähtuvalt valis läbiviija jutujärge hoidma pehme halli elevandi annetuskastist – tasakaaluka tegelase abiga on end väljendada lihtsam. Igaüks hindas enda meeleolu 10-pallisel skaalal ning lepiti kokku, et kõik mõtted ja tunded on lubatud, vastamise kohustust ei ole ja kuuldu jääb sellesse ringi.

Elu tahab elamist

Kohaletulnud vastasid kordamööda läbiviijate küsimustele teemal: Milliseid mõtteid ja tundeid on tekitanud olukord Ukrainas? Iga vastuste ringi järel kõlas väärikas tänu. Muremõtteid ja tundeid endast välja rääkides muutus osalejate kehahoiak järjest avalamaks ja pilk vabamaks – lõpuks visati naljagi.

Беседа по душам, sõnastas sündmuse olemuse ringis osalenud ukrainlane. Kohalolija, kes vestluse järel hindas enda meeleolu paranemist mitme pügala võrra, lausus rahuloluga, et keegi ei ole oma mõtetega üksi. Aruteluringis korduvalt osalenu märkis, et tähelepanu koondades tajub ta igal korral selgemini oma vajadusi ja eesmärke. Kõlama jäi rahulolu, et tavapärane lihtne ja rahulik enesetunne taastus vestlusringis ootamatult kiiresti. Kaheksa osaleja vestluseks varutakse tavaliselt paar tundi, sel korral kulus aega vähem.

Taastavad aruteluringid toimuvad Pärnus Suur-Jõe 46a Hansavesti III korruse saalis tootmisettevõtete töötajaile sobilikul ajal: neljapäeviti algusega kell 15.45 ja reedeti kell 11.00.