Pärnu suvises südalinnas kõndija on kindlasti kuulnud laste rõõmsat ukrainakeelset jutuvada, mis kostab Hospidali tänav 3 asuva hoone akendest. Seda ka heal põhjusel – meie fondi poolt loodud päevakeskus-mängutuba koliski suvekuudeks sinna, et pakkuda lustakatele pisi-ukrainlastele jätkuvalt toredaid ja arendavaid ajaveetmise võimalusi.

Ukraina laste mängutuppa broneeritakse aegu agaralt

Kevadel oli Pärnus lasteaiakoha ootel sadakond last ja Ukrainast saabunud emadele tuli kiiresti leida võimalusi, kelle hoolde oma silmatera mõneks ajaks jätta. Emadel on vaja teha olulisi käike-asjaajamisi või osaleda kursustel, kuhu lapse kaasavõtmine poleks mugav olnud. Lisaks vajavad sõja eest pagenud vanemad ka omaette hingetõmbe hetke.

Mängutoa kaudu tutvunud emadel on juba kujunenud turvavõrgustik, nii saab lahendada laste hoidmist ka üksteise abiga, näiteks siis, kui on võimalus asuda vahetustega tööle.

Praeguse kokkuleppe järgi saavad emad tuua lapsi mängutuppa neljal päeval nädalas korraga 2,5 tunniks. Nimekirjas on üle 30 lapse vanuses 2–13 aastat ja iga päev võtab päevakeskusega ühendust paar uut huvilist, sest info liigub inimeselt inimesele kiiresti.

Korraga saab kohal viibida 15 last – nii jätkub liikumisruumi ja täiskasvanute tähelepanu. Algselt telefonisuhtluseks loodud Viberi grupp toimib jätkuvalt, kuid lapse kohalolekuaega reserveeritakse nüüd veebipõhise ukrainakeelse broneerimissüsteemi abil. Vanemad sisestavad veebikalendri lahtritesse lapse nime, soovitud kuupäeva ja kellavahemiku ning vajadusel lisainfo. Süsteemi täiendatakse järjest vastavalt vajadusele.

Ukrainakeelne õpe

Lapsed on pärit erinevatest Ukraina piirkondadest, nende kodudes on räägitud nii ukraina kui vene keelt ja mõnes peres ka inglise keelt.

„Meie siin mängutoas räägime ukraina keeles ja laste sõnavara täieneb pidevalt. Õpitakse matemaatikat ja inglise keelt ning tutvustatakse eestikeelseid väljendeid. Pikemalt kodustes oludes viibides oleks lastel oht jääda ilma suhtlemisvõimalustest, mis neid arendaks,“ selgitas õpetaja Polina.

Mängutuba on saanud emadelt palju positiivset tagasisidet. Sõja eest võõrsile pagenud tüdrukud ja poisid, kes esimestel kordadel päevakeskusse tulles on endassetõmbunud olekuga, harjuvad peagi ja sõbrunevad omavahel.

Laste eest hoolitsevad mängutoas kolm tragi naist. Dneprodžeržinskist pärit logopeed-defektoloog Polina Vitiuk on õpetanud Ukrainas 8 aastat nii terveid kui keeruliste diagnoosidega lapsi ja tugineb oma töös Montessori metoodikale. Abiõpetaja, Kiievis proviisorina töötanud Iryna Tymchenko teadmised esmaabist tulevad kasuks ka lastekollektiivis. Kooliettevalmistust vajavate lastega tegeleb Krementšugist pärit õpetaja Viktoria Kuzmenko.

Päevakeskuse praegune asukoht Pärnu südalinnas on vanematele väga sobiv ja mitmes ruumis saab tegutseda väiksemates rühmades. Ühes toas viiakse läbi kooliettevalmistuse tegevusi, teises avaras toas on rohkelt liikumisruumi ja eriilmelised mängunurgad. Kööginurgas pakutakse puuvilju ja lapsed saavad võtta kodust kaasa võetud einet.

„Pärnu on väga kaunis linn, mis oma roheluse ja randadega meenutab veidi Berdjanskit Musta mere ääres,“ räägib õpetaja Polina.

Talle meeldib, et eestlased on väga sõbralikud ja abivalmis inimesed ning hoolitsevad looduse ja haljastuse eest. „Eesti on ikkagi Euroopa riik ja paljudel aladel tundub tase kõrge, rohkesti on kasutusel internetivõimalusi. Loodan, et ka meie Ukraina riik hakkab peagi arenema.“

USFi poolt oleme südamest tänulikud, et abivalmid inimesed abistavad päevakeskust ning annetavad mänguasju ja tarvikuid. Täname broneerimissüsteemi haldajat Annemarii Hunti ja suur aitäh Merit Parmastole, kes on headel tingimustel võimaldanud Ukraina lastele Mängupleiss mängutoa ruume. Samuti suur tänu ettevõtetele Ecobirch AS ja Hansavest Rental OÜ, kes panustavad päevakeskuse käigushoidmisesse. Loodame, et sügisest leiavad paljud lapsed endale koha lasteaias ja emad saavad asuda tööle. Neile lastele, kes veel lasteaiakoha ootel, plaanib USF korraldada eesti keele õpet.

Kui soovite anda enda panuse toetamaks ukraina peresid ja nende igapäevaelu Eestis, võite edasi liikuda siia lehele.